UAV THAY ĐỔI NHẬN THỨC, MANG AN NHÀN VỀ VỚI MIỀN QUÊ

Xưa thời còn thơ ấu chập chững cắp chiếc balo đi học, tôi và bạn chắc hẳn quá quen thuộc với những lời khuyên từ cha mẹ: “ráng mà học cho tốt để mai kia đỡ cực đỡ vất vả như cha mẹ chỉ biết làm nông, nghe con”. Những lời răn được những đứa…

ỨNG DỤNG MÁY BAY NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TẠI VIỆT NAM

  Sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, các loại máy móc thiết bị tự động hoá công nghệ cao đã được áp dụng trong nhiều khâu sản xuất dần thay thế sức lao động của con người. Trong đó, có máy bay không người lái (Unmanned…

1900 633 813