Trình diễn phun thuốc phòng trừ bệnh phấn trắng hại cây cao su bằng thiết bị bay không người lái.

anh-dai-dien-.jpg

Ngày 16/3, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Cam Lộ phối hợp với Công ty Cổ phần Nicotex tổ chức phun trình diễn phòng trừ bệnh phấn trắng hại cây cao su bằng thiết bị bay không người lái. Tại…

1900 633 813